Hur blir man en attraktiv arbetsgivare?

Igår var det en halvdagsworkshop på Campus Mölndal där flera av våra samarbetsföretag inom vårt IT-nätverk deltog. Vi hade bjudit in en föreläsare och flera företag från vårt nätverk. Temat för dagen var Attraktiv arbetsgivare/Employee Branding.

Det är en stor utmaning för företag inom IT-branschen att attrahera personal med rätt kompetens. Det är både mycket tid och pengar som investeras i rekryteringsarbetet, inte minst med tanke på den upptrissning av löner som är en effekt av kompetensbristen i branschen. Om företaget dessutom har svårt att behålla sin personal en längre tid riskerar problemen med kompetensförsörjningen att bli en faktor som bromsar företagets utvecklingsmöjligheter.

Inspirationsföreläsningen och workshopen handlade om ämnet Attraktiv arbetsgivare och leddes av Ola Janson, Creative Director på SKF, gamificationexpert och tidigare affärsutvecklare för HiQ.

Under föreläsningen och workshopen fick deltagarna ta del av olika perspektiv kopplade till temat.

Några av de områden som diskuterades under dagen var:

  • Vikten av samstämmighet mellan hur vi beskriver oss själva (det yttre varumärket) och hur vi uppfattas av de som arbetar hos oss (det inre varumärket).
  • Kopplingen mellan struktur (våra rutiner och processer samt digitala system) och kultur.
  • Insikten att våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer.

Vi vill tacka alla som deltog och ser fram emot att utforska fler intressanta teman tillsammans med er i framtiden!

Är du representant för ett företag och vill samarbeta med Campus Mölndal på något sätt?

Klicka här för att kontakta oss.

Dela på:

Senast uppdaterad