Vägen till ett jobb med mening ­– Daniel läser till aktiveringspedagog

Daniel Andersson är blivande aktiveringspedagog med inriktning äldre och rehabilitering. Valet av utbildning började gro hos honom för nästan tio år sedan. Efter att ha provat på flera jobb i olika branscher läser han nu slutligen till ett yrke som ger honom en själslig stimulans.

Äldre kvinna bygger ett torn av stavar.

Daniel hade efter gymnasiet provat flera olika jobb, men kände inte riktigt att något av dem gav honom den själsliga näring han önskade. Det var först när han genom ett vaktmästarjobb kom i kontakt med äldreboenden som han insåg att det var den miljö han ville jobba i. Han började leta efter utbildningar som kunde leda till jobb inom denna sektor, och hittade utbildningen Aktiveringspedagog med inriktning äldre/rehab på Campus Mölndal. Just då var dock utbildningen satt på paus och i stället började Daniel en timanställning som vårdbiträde.

Till en början tänkte Daniel lägga ner idén om att plugga och enbart jobba, men såg av en slump nära tio år senare att utbildningen hade startat upp igen. Han sökte, kom in och har nu nästan pluggat klart. Och han är nöjd:

Den här utbildningen fokuserar på det som ofta glöms bort; aktiviteter och social stimulans för att upprätthålla äldres intressen och personligheter.

Perspektiv och reflektion för djupare förståelse

I utbildningen lär sig Daniel och hans klasskamrater att tänka i nya banor och förstå hur andra människor tänker. De diskuterar och reflekterar mycket, vilket hjälper dem att se saker från flera håll. Det är något Daniel värderar högt och tror är viktigt i alla sammanhang.

Vi övar jättemycket på att betrakta saker och förstå hur andra ser på situationer, berättar Daniel.

Han menar att detta har bidragit till en djupare förståelse och ett mer kritiskt tänkande. Han förklarar även att reflektionerna och diskussionerna är en anledning till att utbildningen inte går att läsa på distans, då man skulle missa en stor del av den viktiga interaktionen med de övriga i klassen.

Från teori till praktik

LIA (Lärande i Arbete) har varit en viktig del av utbildningen, där teori omsätts i praktik. Det är här, menar Daniel, som den teoretiska kunskapen verkligen fastnar och ges förklaring:

En del av utbildningen är att praktisera det vi lärt oss, vilket hjälper oss att förstå hur allt fungerar i verkligheten. Det är också ett bra sätt att ta reda på vilken inriktning man vill jobba med efter utbildningen.

Daniel ser fram emot att i framtiden eventuellt arbeta som aktivitetssamordnare eller i en mer strategisk position för att driva projekt som förbättrar äldreomsorgen. Han vill gärna vara med och förändra hur samhället behandlar äldre.

Sök utbildningen!

Daniel avslutar med att uppmana fler att söka utbildningen och på så vis delta i att förändra äldreomsorgen. Många seniorer är ensamma och isolerade, och det finns inte tillräckligt med stöd för dem att hänga med i den digitala utvecklingen.

Vi kan inte stänga ute en så stor del av befolkningen. Ofrivillig ensamhet och isolering är inte bra för vare sig individen eller samhället, menar Daniel.

Läs mer om utbildningen

Ansökan är öppen till 31 maj 2024. Läs mer och ansök: Aktiveringspedagog, äldre/rehabilitering.Publicerad: 2024-05-20 11.18
Senast uppdaterad: 2024-05-20 11.26
Dela sida: