Betyg och examen

En hand letar bland dokument i en väska.

När du har läst klart alla kurser för att kunna ta ut en examen eller ett slutbetyg ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare i den kommun där du senast studerade. Det går även bra att kontakta en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun.

När slutbetyg eller gymnasieexamen ska utfärdas ska du kunna visa dina betygsdokument i original från andra skolformer eller kommuner för att vi ska kunna säkerställa att betygen är godkända och att dokumenten är korrekt utformade.

Tänk på att det alltid är du som ansvarar för att begära ut din gymnasieexamen eller slutbetyg.

Vill du beställa slutbetyg eller examensbevis så gör du det via studie- och yrkesvägledningen. Du bör räkna med att det kan ta upp till fyra veckor från beställning tills du får ditt slutbetyg eller examensbevis.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Om du är osäker på vad som gäller för dig är du välkommen att ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har läst något av följande kan du beställa ditt betyg efter att du har avslutat en eller flera kurser:

  • gymnasiala eller grundläggande kurser
  • en yrkesutbildning på gymnasial nivå
  • kurser på distans
  • kurser hos extern utbildningsanordnare hemskickat


Vill du beställa ditt betyg gör du det via länken nedan.

Har du inte genomfört alla delar av en kurs så har du rätt att få ett intyg över avklarade moment.

Har du frågor kan du kontakta skolexpeditionen.

Publicerad: 2022-06-15
Senast uppdaterad: 2022-11-29