Omställningsstudiestöd

En kvinna i glasögon sitter vid sin laptop.

Är du mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens med studier samtidigt som du får behålla större delen av din lön?

Då kan du ansöka om att få omställningsstudiestöd från CSN.

Omställningsstudiestödet är till för dig mellan 27 och 62 år som vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består av två delar, bidrag och lån. Bidragsdelen är en summa upp till 80 procent av din lön medan lånedelen är valfri om du vill fylla på för att komma ännu närmare din tidigare arbetslön.

År 2022 är maxbeloppet för bidraget 21 298 kronor per månad, före skatt, och du kan få stödet i upp till 44 veckor om du studerar på heltid.

Du kan läsa mer om omställningsstudiestödet på CSNs hemsida.

Vem kan få omställningsstudiestöd?

För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla olika villkor. Bland annat måste du:

  • Vara mellan 27 och 62 år.
  • Arbetat minst 8 år av de senaste 14 åren.
  • Arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna.
  • Läsa en utbildning som ger rätt till studiemedel.
  • Studera minst på 20 procent.
  • Påbörja studierna efter 31 december 2022 med vissa undantag.

Du kan läsa mer på CSNs hemsida om vem som kan omställningsstudiestöd.

Så ansöker du

Innan du ansöker finns det vissa saker som du kan göra för att din ansökan ska gå så smidigt som möjligt:

  • Förbered ett yttrande från en omställningsorganisation att din utbildning kommer stärka din position på arbetsmarknaden. Du kan även själv motivera det i din ansökan.
  • Spara din nuvarande eller senaste arbetsgivares organisationsnummer.
  • Summera din årsarbetstid, din årliga inkomst innan före skatt samt eventuella andra ersättningar.
  • Ta reda på start- och slutdatum för dina studier.

Du gör din ansökan på CSNs hemsida under Mina studier.

Ansökningsperioder

Du kan göra en ansökan under två omgångar per år beroende på när du ska börja studera. Totalt kan du söka omställningsstudiestöd för upp till ett år i samma ansökan.

För studier som startar mellan 1 januari och 30 juni kan du ansöka tidigast 1 oktober.

För studier som startar mellan 1 juli och 31 december kan du ansöka tidigast 1 april.

CSN får varje år en summa pengar för omställnings­studiestödet från riksdagen och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge pengarna räcker.

Publicerad: 2022-10-19
Senast uppdaterad: 2022-10-19