Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prövning och validering

Prövning

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning. Detta gäller för alla kurser som betygsätts. Du kan göra en prövning i en kurs även om du sedan tidigare har betyg i den.

En prövning innebär att du läser in kursmaterialet på egen hand, för att sedan göra prov på hela kursen.

Du kan endast anmäla dig till en kurs per prövningstillfälle.

Anmälan till prövning

Betalning

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs och tillfälle. Om du sedan tidigare har F i betyg i kursen, är det ingen avgift.

Behandling av anmälan

När din anmälan blivit godkänd kommer skolan att kontakta dig. Du kommer då få mer information om din prövning.

Skolexpeditionens telefon- och öppettider
Måndag till fredag 9.00 - 12.00
Tisdag 15.00 - 18.00
Måndag, onsdag, fredag 13.00 - 15.00

Skolexpedition Campus Mölndal
Krokslätts Fabriker 12 A
431 37 Mölndal
031-315 31 30
skolexp.campus@molndal.se

Validering

Har du arbetat länge inom exempelvis vården och har kunskaper som inte formellt har dokumenterats? Då finns möjligheten att validera dina kunskaper. Det innebär att din kompetens bedöms och värderas vilket kan leda fram till ett intyg eller ett betyg (genom en prövning). En validering kan innebära att din utbildning förkortas. Kontakta en studie- och yrkesvägledare på vägledningsexpeditionen för mer information:

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
Telefon expedition: 031-315 10 14
vagledning.campus@molndal.se

Hur går prövningar i olika kurser till?

Prövningsdatum 2020
Den 6 mars kommer du att kunna anmäla dig till nästa prövning.

  • 1 juni, sista anmälningsdatum 15 april
  • 1 oktober, sista anmälningsdatum 31 augusti

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-02 14.12

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE