Under dina studier

På denna sida får du svar på de flesta frågor som du kan ha under tiden som du läser hos Campus Mölndal.

En person skriver en tentamen med blyertspenna.

Intyg och närvaro

Här beställer du intyg om dina studier och underlag om exempelvis närvaro som skickas till CSN.

Böcker står blandat på ett bord.

Kurslitteratur

Litteraturlista för dig som läser fristående kurser eller en Vård- och omsorgsutbildning.

En kvinna använder en laptop.

IT-support

Behöver du hjälp med ett tekniskt problem? Eller behöver du göra en ansökan om digitala verktyg?

Två personer har ett samtal medan den ena skriver på papper.

Elevstödsteamet - stöd för att lyckas med dina studier

Behöver du extra stöd med dina studier kan vi hjälpa dig med lärmiljön och studietekniken.

Två händer som möts i en hälsning knoge mot knoge.

Diskriminering och kränkande behandling

Ta del av våra planer mot diskriminering och kränkande behandling.

En laptop lutar på flera böcker.

Personuppgifter

Här hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

En elev räcker upp handen i ett klassrum.

Frågor och svar

Hitta vanliga frågor och svar som är aktuella under dina studier.