REACT

Vad är REACT?

Vill du få bättre möjligheter att hitta ett jobb eller börja studera? Då ska du delta i REACT-projektet.

Du får delta i olika aktiviteter där du får vägledning och möjlighet att testa på olika yrken. Du får även hjälp att hitta företag och organisationer för att utöka ditt nätverk i branscher som efterfrågar den kompetens du har eller som du kan få med rätt utbildning.


Exempel på andra aktiviteter är:

  • Vägledningssamtal
  • Hitta företag som anställer den kompetens du har
  • Studiebesök
  • Företagsträffar
  • Grundläggande datoranvändning
  • Starta-eget-information
  • Prövningar för att få betyg i ämnen där du redan har kompetens
  • Hjälp med att hitta just din snabbaste väg till jobb eller studier

 

Vilka aktiviteter du tar del av beror på vilket stöd du behöver. Projektet är anpassat utifrån din bakgrund, dina mål men även utifrån den efterfråga på yrken och kompetens som finns på arbetsmarknaden

Vem är du?

För att delta i projektet är någon som har blivit arbetslös eller inte har kunnat komma ut på arbetsmarknaden på grund av pandemin. Projektet är även till för dig som är nyanländ och arbetslös och för dig mellan 15-24 år som får stöd av det kommunala aktivitetsansvaret.

Låter detta intressant?

Om du vill delta i projektet kan du skicka en intresseanmälan till REACT@molndal.se.

 

När du har skickat en intresseanmälan får du en inbjudan till informationsträff på Campus Mölndal där du får träffa oss i projektet och andra som har visat intresse för att delta.

På informationsträffen kan du ställa frågor och projektets upplägg presenteras samt vilka förväntningar som finns på dig som deltagare i projektet.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. React – EU är en insats inom regionalfonden som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.

Insatserna ska som helhet bidra till att konkurrenskraften i företagen ökar och till att företag och regioner får möjlighet att återhämta sig snabbare efter krisen.

ESF-projektet ”REACT” inom ramen för React – EU finansieras av ESF och administreras av projektägaren Nätverk Westum. 12 av de 32 medlemsorganisationerna i nätverket deltar i projektet och är genomförare av aktiviteterna.

Projektet startar 1 mars 2022 och avslutas februari 2023 men antagningen för deltagare sker löpande under projekttiden.

Publicerad: 2022-06-14
Senast uppdaterad: 2022-10-03