Hyr en studie- och yrkesvägledare hos oss

Behöver du en kompetent och utbildad studie- och yrkesvägledare i din verksamhet? Här kan du läsa mer om hur det fungerar att hyra en studie- och yrkesvägledare från oss.

Vägledning Campus Mölndal har som mål att arbeta efter skolverkets modell Hela skolans ansvar. Vi kommer att stötta och implementera hela skolans ansvar i er verksamhet med eleverna i fokus.

Hyra en studie- och yrkesvägledare

Är du intresserad av mer information eller vill du hyra en studie- och yrkesvägledare? Fyll i intresseanmälan.

Detta ingår när du hyr en studie- och yrkesvägledare

  • Lön och personalkostnader inklusive företagshälsovård
  • Administration och overheadkostnader
  • Basutbud dator/telefoni
  • Avstämning och uppföljning

Ni behöver tillhandahålla:

  • Arbetsrum

Studie- och yrkesvägledningen - Hela skolans ansvar enligt skolverket

Skola- och arbetslivsfrågor är hela skolans ansvar och berör all personal. Att ge eleverna kunskaper om samhälls- och arbetslivet skapar en viktig grund för dem att göra väl genomtänka studie- och yrkesval i framtiden. Detta perspektiv bör löpa som en röd tråd i alla ämnen. Studie- och yrkesvägledaren stöttar rektor, lärare och annan skolpersonal i arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Ingår du i ett avtal med oss kommer du att få möjlighet att hyra en utbildad studie- och yrkesvägledare till din verksamhet. Studie- och yrkesvägledaren är utbildad och uppdaterad med aktuell information gällande skola, läroplan och sin profession.

Studie- och yrkesvägledaren är anställd hos Vägledning Campus Mölndal, men under avtalat uppdrag tjänstgör hen på er skola. Om du väljer att anlita en studie- och yrkesvägledare från Vägledning Campus Mölndal kan du göra det på 20-100 %, det är vad som passar er verksamhet bäst.

Enhetschefen på Vägledning Campus Mölndal gör kontinuerligt uppföljning i samverkan med ansvarig person/rektor i er verksamhet.

Dela på:

Senast uppdaterad