Behöver ni en SYV till er skola?

Campus Mölndal erbjuder utbildade studie- och yrkesvägledare SYV, som kontinuerligt fortbildas med de senaste och mest aktuella kunskaperna gällande SYV-verksamhet.

Om vägledning Campus Mölndal, VCM

Sedan 1992 har vi varit en del av GR-regionen och 2010 blev vi en enhet i Mölndals stad. Enheten består idag av 20 utbildade studie- och yrkesvägledare som arbetar med alla skolformer, det gör att möjligheterna för dig som beställare mycket flexibla. VCM arbetar aktivt med löpande uppföljning och analys av samarbeten.

Studie- och yrkesvägledarna på VCM, arbetar med bland annat yrkesmässan Framtid Mölndal, studiebesök på intressanta företag i regionen, enskilda samtal, lektioner runt självkännedom/
egenskaper­/­­yrkeskunskaper, gruppvägledning. Vi har även ett väl uppbyggt nätverk i näringslivet.

Om att hyra en SYV från oss!

VCM, En del av Campus Mölndal

Campus Mölndal är en samlingsplats för all vuxenutbildning inom Mölndal stad. Hos oss kan du studera på alla nivåer - från kurser motsvarande grundskola och gymnasium till eftergymnasial nivå i form av yrkeshögskola samt SFI. Du kan också få råd, information och stöd i planering av dina studier av våra studie- och yrkesvägledare på Vägledning Campus Mölndal, VCM

Att vara SYV på VCM

Studie- och yrkesvägledarna som är anställda av Vägledning Campus Mölndal har en heltidsanställning. Deras anställning kan variera mellan olika verksamheter och olika storlek på tjänsteunderlaget. Studie- och yrkesvägledaren har enhetschefen på VCM som chef. Rektor ute i verksamheten arbetsleder SYV på plats i er verksamheten.

Vill du ha mer information, hyra en SYV eller har du andra frågor?

Kontakta enhetschefen för Vägledning Campus Mölndal.

Anna Karlsson
Enhetschef Vägledning Campus Mölndal
031-315 30 25
0707-69 05 43
anna.karlsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-01 13.44