För dig som är 20 år eller äldre

Har du funderingar kring nuvarande eller kommande studier? Undrar du om dina framtida jobbmöjligheter?

Kontakta studie- och yrkesvägledningen

Drop-in

Måndag 13.00-15.00
Onsdag 13.00-15.00

Vägledningen finns i Möllan, Göteborgsvägen 19 (Campus Mölndal/Franklins)

Du är också välkommen att få vägledning genom att ringa till oss!

Studievägledningens telefontid

031-315 33 11

Måndag 09.00-11.00
Tisdag 13.15-15.00
Torsdag 8.30-9.30

Vägledningsexpeditionens telefontid

031-315 10 14

Måndag 08.30-10.00
Tisdag 08.30-09.30
Onsdag 08.30-10.00
Torsdag 08.30-10.00

Vi rekommenderar att du innan samtalet skriver ned dina frågor och funderingar och tar med till telefonmöte med studie- och yrkesvägledaren.  

Tillsammans med studievägledaren kan du prata om dina mål med studierna och vilka kurser eller vilken utbildning du vill delta i för att nå dina mål. Ni skapar en individuell studieplan som innehåller kurser, studieomfattning och studietid. Syftet med studieplanen är att den ska ge dig överblick, helhetsperspektiv och en tydlig målinriktning för dina studier.

  • Svar på frågor kring behörigheter och betyg
  • Teknisk hjälp med ansökan till utbildningar
  • Vid CSN frågor, kontakta i första hand CSN
    Telefonnummer 0771- 276 000
  • Information inför studie-och yrkesval
  • Hjälp med ansökningar till utbildningar

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

Slutbetyg
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till den 1 juli 2020. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information.


Beskriv ditt ärende så specifik som möjligt med max 200 ord.
Mobilnummer eller hem.
Välj det alternativ som passar bäst in för dig * (obligatorisk)
Välj det alternativ som passar bäst in för dig

Här kan du lämna övrig information, t.ex.personnummer

Lisa Rosén
VCM Möllan
Studie- och yrkesvägledare
031-315 33 11
lisa.rosen@molndal.se

Sofia Grimberg
VCM Möllan
Studie- och yrkesvägledare
031-315 33 11
sofia.grimberg@molndal.se

Frida Theliander 
Studie- och yrkesvägledare (för dig som redan är elev på SFI eller SVA grund)
031-315 30 19
frida.theliander@molndal.se

Jonas Rydenstam
GRvux-utbildningar
Utbildningsledare/ studie- och yrkesvägledare
031-315 10 13
jonas.rydenstam@molndal.se

Maria Busk
VUX Lärlingsutbildningar
Vikarierande studie- och yrkesvägledare
0790- 63 12 95
maria.busk@molndal.se

Zekiye Kalyun Torisho
VUX Möllan
Vikarierande studie- och yrkesvägledare
031-315 30 64
zekiye.kalyun-torisho@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-06 13.53