Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Du får möjlighet att utvecklas och få nya kunskaper tillsammans med lärare och studiekamrater.

Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper eller enskilt. På skolan gör du en studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare. Detta sker utifrån dina behov och tidigare kunskaper. Hur länge du läser varje ämne beror på dina förkunskaper. När du är klar med en kurs får du ett betyg eller ett intyg.

Vad kan jag studera?

Du kan studera inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå (motsvarande träningsskola och grundsärskola), eller gymnasial nivå (motsvarande gymnasiesärskola).

Vilka kurser erbjuds i Mölndal?

Motsvarande träningsskola:

Kurser i språk och kommunikation, natur och miljö samt individ och samhälle

Motsvarande grundsärskola:

Kurser i engelska, matematik, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Även orienteringskurs med inriktning datoranvändning.

Motsvarande gymnasiesärskola:

Kurser i engelska, matematik, samhällskunskap, svenska/svenska som andra språk. Även orienteringskurs med inriktning datoranvändning.

Information om ansökan

Ansökan till särskild utbildning kan göras när som helst under året. Alla ansökningar till särskild utbildning för vuxna görs genom en studie- och yrkesvägledare, som också kan ge dig mer information om särskild utbildning för vuxna. Du kan också få hjälp att planera dina studier och fylla i en ansökan.

Kontakt studie- och yrkesvägledare

Magnus Bergkvist
Studie- och yrkesvägledare för grundsärskola och gymnasiesärskola
Studie- och yrkesvägledare för särskild utbildning för vuxna
0737-74 05 53
magnus.bergkvist@molndal.se

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19 (Möllan)
431 82 Mölndal
Telefon expedition: 031-315 10 14
vagledning.campus@molndal.se

LADDA NER

image/svg+xml symboler

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-18 08.16

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE