Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Continuous Integration, Delivery och Deployment

Det agila arbetssättet är ledande inom mjukvaruutveckling och med korta sprintar och kontinuerlig leverans av uppdateringar av systemet/tjänsten krävs kunskap dels om de olika verktyg som används för att möjliggöra ett sådant arbetssätt, men också de risker som behöver kunna förutses och förhindras.

Arbetssättet som lärs ut i denna utbildning bidrar till ökad kvalitetssäkring och därmed också ökad säkerhet i de IT-system som utvecklas.

  • Längd 30 yhp*
  • Studietakt heltid (kan eventuellt även komma att erbjudas på deltid)
  • Studieort Mölndal
  • Studieform Distans med en fysisk träff per vecka, sen eftermiddag eller kväll
  • Utbildningsform Yrkeshögskola

* 5 yhp motsvarar en vecka på heltid

Utbildningens innehåll

Under kursen lär sig de studerande att implementera en kontinuerlig kedja av integration, leverans och driftsättning av en applikation bestående av flera komponenter och tekniker. Denna kedja ska på ett pragmatiskt sätt fyllas med innehåll som ger feedback till utvecklare, testare, användare och källkodshanteringssystem.

I agil mjukvaruutveckling är korta feedbackloopar essentiella och CI/CD syftar till att ofta och ständigt ge utvecklarteamet feedback på den senaste versionen av det de skapat. I Continuous Delivery ingår också att kontinuerligt uppdatera en komplett testmiljö där en testare kan utforska den senaste versionen och därmed snabbt ge ytterligare feedback till teamet. Denna kurs ger kunskaper som är nödvändiga i ett agilt utvecklingsteam.

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen ställs utöver grundläggande behörighet krav på minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom mjukvaruutveckling, mobilutveckling och/eller webbutveckling.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av fysiska möten, online-träffar, handledning via digitalt community, självstudier i form av skriftligt och filmat material samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Som ett komplement till självstudier och fysiska träffar erbjuds handledning online kontinuerligt under hela utbildningen. Kursansvarig lärare finns tillgänglig för online-handledning minst en timme/vardag (med undantag för dagen för fysisk träff).

Varje vecka erbjuds en fysisk träff om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt, i form av workshop, labb, grupparbete, repetitionsundervisning och handledning kring de områden gruppen upplever som svåra. De fysiska träffarna är inte obligatoriska, men ger ett pedagogiskt stöd för de studerande att tillsammans med lärare och övriga studerande bearbeta kursinnehållet praktiskt.

I varje kurs ingår inlämningsuppgifter samt en avslutande examinationsuppgift. I det totala betygsgrundande underlaget ingår både praktiska och teoretiska moment.

Utbildningen kan kombineras med heltidsarbete, då studieuppgifterna är utformade på ett sätt att dessa ska kunna integreras i arbetet. De fysiska träffarna sker på sen eftermiddag, kvällstid eller helg. Kursansvarig lärare är en konsult med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

Behörighet

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Hur ansöker jag?

Vi kommer inom kort att öppna upp för att ta emot ansökningar. Till dess kan du skicka in en intresseanmälan till Sara Wickenberg via e-post, så kontaktar vi dig så snart ansökan öppnat.

Sara Wickenberg
Enhetschef Yrkeshögskolan
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-27 14.56

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE