JavaScript fullstack (distans)

Fullstackutveckling i JavaScript är ett modernt sätt att bygga webbapplikationer. Efterfrågan på den specialistkompetens som utbildningen ger är stor.

Arrow-right

De allra flesta programvaror och IT-system idag utvecklas för att köras i ett webbgränssnitt. Kombinationen av node.js och ramverket React möjliggör så kallad fullstack webbutveckling med JavaScript. Upplägget har utformats för att möjliggöra för de studerande att kombinera kompetensutveckling med heltidsarbete och privatliv.

 • Start 11 januari 2021
 • Längd 10 veckor (50 yhp)
 • Studietakt heltid
 • Studieform Distans med tre onlineträffar per vecka (måndag, tisdag och torsdag kl. 15-17)
 • Sista ansökningsdag 22 november 2020
 • Kommande utbildningsstart Mars 2021

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig till dig som har förkunskaper inom webbprogrammering. För att klara studierna bör du ha minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom HTML, CSS och JavaScript. För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs dessutom grundläggande behörighet (gymnasieexamen).

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Utbildningens innehåll

Programmering i JavaScript (10 yhp)

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper och färdigheter inom programmering med JavaScript och hur man skapar olika typer av funktionalitet med JavaScript som språk. JavaScript gås igenom på djupet med designmönster, tredjepartsbibliotek och utvecklingsverktyg.

Frontendutveckling i React (20 yhp)

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper att arbeta med ramverket React i kombination med node.js. I kursen ingår även att skapa REST-API på ett strukturerat sätt där man kommunicerar med databas på serversidan samt använder data från klientsidan.

Backendutveckling i node.js (20 yhp)

I kursen lär sig de studerande att utveckla backendlösningar med JavaScript i node.js samt koppla dessa till en databas. Under kursen kombinerar den studerande sina kunskaper inom frontend- och backendutveckling för att bygga en komplett webbapplikation i JavaScript.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av online-träffar, handledning via digitalt community, självstudier i form av skriftligt och filmat material samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Varje vecka erbjuds tre onlineträffar om två timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt, i form av workshop, labb, grupparbete, fördjupade genomgångar av veckans innehåll samt handledning kring de områden gruppen upplever som svåra.

Kursansvariga lärare är konsulter med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Kontakt

Malin Helander
Samordnare IT-utbildningar Yrkeshögskolan
0704-67 7503
malin.helander@molndal.se

Ledningsgruppsföretag

 • Aareon Nordic
 • Certainest
 • Consid
 • Devport
 • Fiwe
 • Fujitsu
 • Nordlo
 • Plejd
 • Star Republic

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-16 15.41