Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

.NET- och webbutvecklare

Bra IT-stöd är nödvändigt för varje bolag, stort som litet. Den som är kunnig inom systemutveckling har en kompetens som kommer fortsätta vara efterfrågad på arbetsmarknaden oavsett hur konjunkturen svänger.

image/svg+xml symboler

Programmering är ett kreativt yrke. Som utvecklare bör du vara intresserad av problemlösning och ha tålamod att metodiskt utforska olika lösningar tills det fungerar som du tänkt.

Under yrkeshögskoleutbildningen arbetar du i Microsofts utvecklingsplattform .NET med programmeringsspråket C#. Du lär dig även webbutveckling, samt får en första värdefull arbetslivserfarenhet genom kurserna LIA 1 och LIA 2. Utbildningen genomförs i samarbete med spännande IT-företag i regionen.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start augusti 2020
 • Behörighetsgivande förutbildning Startdatum publiceras senare
 • Längd 400 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Antal platser 20 st
 • LIA 24 veckor (praktik)

Under utbildningen

Du får en gedigen grundutbildning inom objektorienterad programmering med C# som huvudspråk, för att kunna arbeta som systemutvecklare i Microsofts .NET-plattform. I utbildningen ingår även avancerad webbutveckling med HTML, JavaScript, och CSS.

I utbildningen får du lära dig att arbeta i den agila projektmetoden scrum, som är standard i de flesta IT-företag. Du får lära dig versionshantering, att utveckla system med god kodstandard och struktur och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD), arbetssätt som efterfrågas av branschen.

Under utbildningens andra år ingår två 12-veckors praktikperioder (LIA) där du får erfarenhet av att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter.

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

 • Objektorienterad programmering i C#, 50 YH-poäng
 • .NET core, 50 YH-poäng
 • Webbutveckling med ramverk, 50 YH-poäng
 • Agil systemutveckling, 30 YH-poäng
 • Test och kvalitetssäkring, 20 YH-poäng
 • Databasutveckling, 30 YH-poäng
 • Datalogi, 20 YH-poäng
 • LIA, Lärande i arbete, 100 YH-poäng
 • Examensarbete, 50 YH-poäng

Efter utbildningen

Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på systemutvecklare inom .NET är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga på C#, ett av världens tre största programmeringsspråk.

Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till är systemutvecklare, .NET-utvecklare, webbutvecklare och front- eller backendutvecklare.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Relaterade yrkesroller är testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.

Med några års erfarenhet har du också goda möjligheter att starta eget.

Om branschen

Samhället går allt mer mot digitala lösningar, vilket gör att den starkaste tillväxten just nu sker i den digitala sektorn. Så gott som alla företag och hela den offentliga sektorn befinner sig mitt i ett omfattande digitaliseringsprojekt. Resultatet blir att efterfrågan på kompetens inom data och IT ökar. Det är inte bara renodlade IT-bolag som rekryterar IT-kompetens, det gör alla branscher.

Kompetensbristen är ett problem som begränsar och bromsar IT-branschens möjlighet att lösa kundernas behov. C#/.NET är ett av de viktigaste och vanligaste språken. Systemutvecklare inom .NET har en affärskritisk betydelse för många företag i dagens samhälle, vilket innebär att även i en lågkonjunktur kommer efterfrågan på .NET-utvecklare fortsätta vara stor.

Behörighet

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Särskild behörighet .NET- och webbutvecklar

För att vara behörig till utbildningen krävs godkänt betyg i Matematik 2, Programmering 1 samt Webbutveckling 1. Campus Mölndal planerar att erbjuda en behörighetsgivande förutbildning, BFU, som täcker de viktigaste delarna från de två gymnasiekurserna som krävs för att vara behörig till utbildningen. Förutbildningen berättigar till studielån och du som blir godkänd på BFU:n garanteras en plats på utbildningen.

Läs mer om BFU och yrkeshögskolans olika behörighetsregler.

Kontakta oss

Anna Frejinger
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
.NET-utvecklare och Moln- och virtualiseringsspecialist
0765-17 61 41
anna.frejinger@molndal.se

image/svg+xml symboler


Ledningsgruppsföretag

 • Aareon Nordic
 • Certainest
 • Cilbuper
 • Ecomero
 • Fiwe
 • Star Republic

Mycket praktik!

.NET är en av de ledande plattformarna i världen och det är stor brist på personer med den här kompetensen.

Eva Gunnarsson,
Business area manager, Evry


Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-23 13.13

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE