Studera på yrkeshögskolan

Studier på yrkeshögskola kan vara något för alla. Vår rekommendation är att förbereda dig på bästa sätt inför en tid som studerande.

På denna sida får du en bild av vad studier på vår yrkeshögskola kan komma att innebära för dig.

Studieteknik

Vi uppmuntrar dig till att redan innan du påbörjar eftergymnasiala studier utforska hur du lär dig på bästa sätt och även fundera över hur du strukturerar upp en vanlig vecka. Se till exempel Studieteknik för universitet och högskola från SACO.

Som studerande blir du till stor del själv ansvarig för din egen tid, även om vi som skola kommer stötta dig i mycket. Du kommer till exempel ha tillgång till en studieguide för varje kurs i utbildningen.

Studerandeinflytande

Fokus ligger för oss på att lyssna på och se våra studerande. Det innebär bland annat att vi kan utveckla våra utbildningar under pågående utbildningsomgång.

Inom yrkeshögskolan är studeranderepresentanter en del av utbildningarnas ledningsgrupper. Studeranderepresentanter deltar och har en egen punkt under våra ledningsgruppsmöten.

Pedagogiska överväganden och ett gott samarbete mellan undervisande lärare i övergången mellan olika kurser är en viktig del för oss. Vi vill att du som studerande ska ha möjlighet att på bästa sätt tillgodogöra dig utbildningens utbildningsplan.

Om du vet med dig eller upptäcker att du tror dig vara i behov av särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen kommer vi göra det vi kan för att stötta dig under din studietid.

Vad är särskilt pedagogiskt stöd?

Särskilt pedagogiskt stöd är olika former av stödinsatser som ska kompensera svårigheter i studierna. Stödinsatserna kan se olika ut för olika studerande.

Viktigt att informera oss i tid

Om du upplever ett behov av särskilt pedagogiskt stöd är det viktigt att ta kontakt med oss så snart som möjligt för att vi ska kunna utbilda dig på det sätt som passar dig på bästa sätt. Du behöver då styrka ditt behov av särskilt pedagogiskt stöd.

I det fall du har en konstaterad varaktig funktionsnedsättning kan vi som skola ansöka om ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för vissa stödinsatser. Det förutsätter att du lämnar in ett underlag till oss där den funktionsnedsättning du har bekräftas och att underlaget är utfärdat av en person med kompetens att göra en sådan bedömning.

Kontakta utbildningsledaren för utbildningen du är antagen till för mer information, du hittar kontaktuppgifter under kontakta oss.

Viktig information

Studiemedel från CSN

YH-utbildningar berättigar till studiemedel via Centrala studiestödsnämnden (CSN). Var noga med att läsa igenom informationen på CSN:s hemsida innan du ansöker om studiemedel.

Du kan läsa mer om studiemedel på yrkeshögskolan på CSN:s hemsida.

Studieavgifter

Vi tillämpar inga studieavgifter under studietiden. Däremot behöver du själv stå för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning.

Stipendier

Vissa kommuner och stiftelser ger möjlighet att ansöka om stipendier för studier på eftergymnasial nivå. Sök mer information på din hemkommuns hemsida.

Egen dator

Vid studier på eftergymnasial nivå är det viktigt att du har tillgång till en egen dator lämplig för studier.

Dela på:

Senast uppdaterad