Elevhälsan

Elevhälsan arbetar förebyggande för att stärka elevernas fysiska och mentala hälsa. De arbetar även med trygghetsfrågor.

I vårt elevhälsoteam ingår, utöver rektor, vår specialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterska, alla med lång erfarenhet av elever med funktionsnedsättningar.

Vill du komma i kontakt med någon i elevhälsan?

Specialpedagog Marina Olsson marina.olsson@molndal.se tel. 070 - 450 18 96

Skolsköterska Ylva Bjurulf ylva.bjurulf@molndal.se tel. 070 - 276 46 75

Skolpsykolog Ing-Marie Hellqvist ing.marie.hellqvist@molndal.se

Skolkurator Lena Landin lena.landin@molndal.se tel. 070 - 467 70 16

Vill du läsa vår likabehandlingsplan (klicka)?

På Frejagymnasiet får jag alltid hjälp när jag behöver det. Skolan har en bra miljö och jag gillar att det är små klasser.

Hugo, åk 3, 2019

Dela på:

Senast uppdaterad