Individuellt program

Du som av olika skäl inte kan följa undervisningen på ett nationellt program kan läsa det individuella programmet på Frejagymnasiet. Programmet ger dig de kunskaper du behöver för att i framtiden leva ett så självständigt och aktivt vuxenliv som möjligt, så att du kommer in i samhällslivet.

Det individuella programmet anpassas helt efter dina tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen.

På skolan har vi tillgång till många hjälpmedel för att anpassa utbildningen efter just dina behov – bland annat ett sinnesstimulerande rum. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och vid behov sker kommunikation med teckenspråk, tecken som stöd och bildstöd.

För att möta elevers olika behov på bästa sätt har vi ett nära samarbete med andra aktörer som till exempel habiliteringen, LSS-enheten, försäkringskassan och vid behov även med specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det här lär du dig

Under utbildningen utvecklar du din förmåga att kommunicera, så att du får större delaktighet och inflytande över din egen vardag. För att du ska känna dig trygg i samhället besöker vi bland annat bibliotek, bank och simhall.

Vi åker spårvagn och buss och tränar på att orientera oss i olika miljöer. Förutsatt att det passar dig finns även möjlighet till en praktikplats under ditt sista utbildningsår.

På det individuella programmet läser du inom sex olika ämnesområden.

Hitta ditt estetiska uttryck

Genom de estetiska verksamheterna får du lära dig att visa andra vad du tänker och tycker. Inom drama och teater får du bland annat lära dig olika övningar som hjälper dig att slappna av, hitta på, improvisera och ha kul.

Vi kan klä ut oss i teaterkostymer och spela upp scener ur filmer eller böcker som du tycker om. Eller så hittar vi på en egen pjäs! Den kan vi spela upp för publik. I musiken undervisar vi i rytmik, imitation, improvisation, rörelselekar och sånger av alla slag.

Vi lär oss att spela gitarr, elbas, trumset, handtrummor och klaviatur. Vi spelar ensemble, övar samspel och sång och vi lär oss göra egna låtar. Varje år gör vi en musikal eller någon form av projekt.

Alla elever får vara med efter förmåga och lust. Inom bild och form finns många olika uttrycksmöjligheter. Vi har en välutrustad bildsal och en keramikverkstad. Vi arbetar dessutom med textil och foto och film. Bland annat så dokumenterar vi föreställningarna som eleverna framför.

En manlig elev i vit rock tittar i ett mikroskop

Följ årstidernas växlingar i vårt växthus

På Frejagymnasiet har vi ett stort eget växthus som används året runt. I växthuset kopplas de olika ämnesområdena till mer praktiska och vardagsnära inslag.

Här arbetar vi med lökväxter, plantor, krukväxter och blomsterarrangemang, allt efter årets växlingar. Vi skapar också vackra föremål till trädgården. Varje säsong avslutas med försäljning av de växter som odlats.

Bas-klass, för dig inom autismspektrat

Genom att ingå i vår Bas-klass får du särskilt stora möjligheter till individuellt anpassad studiemiljö.

Du tillhör Individuella programmet men kan även läsa en del kurser på Nationella program.

Din medverkan i Bas-klassen anpassas efter vilka förutsättningar du har.

Att ingå i Bas-klassen innebär att vi tillsammans arbetar för att skapa strukturer i din vardag. Du får de sociala färdigheter du behöver för att hantera din situation i skolan, på arbetet, hemma och på fritiden.

Vill du veta mer om Individuella programmet?

Kanske vill du veta mer om våra lärare, ta reda på mer om skolans specialkompetenser, se våra lokaler... eller någonting helt annat?

Då ska du besöka oss på Öppet hus!

Innan dess kan du passa på att läsa citat från några av våra elever.

Dela på:

Senast uppdaterad