Alkohol, tobak och serverings­tillstånd

Här finns grundläggande information om vad som gäller kring alkohol, tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. Kungsbacka kommun handlägger ärenden inom dessa områden åt Mölndals stad.

Ansökan om tillstånd och anmälan om försäljning

  • TILLSTÅND: Du som vill sälja och servera alkohol måste du ha ett serveringstillstånd. Om du vill sälja tobak behöver du ha ett tillstånd för det. Dessa tillstånd behöver du ansöka om. Servering eller försäljning får inte påbörjas förrän du fått ett tillstånd.

  • ANMÄLAN: Försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter måste anmälas innan försäljningen startar. Det räcker att själva anmälan görs. Du behöver alltså inte avvakta någon utredning eller något beslut om tillstånd innan försäljningen startar.

Mer information och kontakt

Kungsbacka kommun handlägger ärenden på detta område åt Mölndals stad. Via länkarna nedan kommer du till Kungsbacka kommuns information om hur du anmäler försäljning alternativt ansöker om tillstånd för försäljning och servering.

Tillsyn

Kungsbacka kommun ansvarar även för tillsynen över de restauranger som fått serveringstillstånd.

När det gäller rökfria områden och tobakslagen, ligger ansvaret för tillsynen hos bygg- och miljöförvaltningen i Mölndals stad.

Synpunkter

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål på hur ditt ärende hanteras, vänd dig till Kungsbacka kommun:

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad