Upphandling

Mölndals stad köper årligen varor, tjänster och entre­prenader för stora belopp. För att kunna bli leverantör till Mölndals stad måste du delta i någon av våra offentliga upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

De upphandlingar som du kan att lämna anbud hittar du på:

Som ramavtalsleverantör arbetar du långsiktigt med staden som kund, oftast under 2 - 4 år.

Företag kontrolleras i samarbete med Skatteverket

Ska du utföra uppdrag för Mölndals stad? Då är det bra att du känner till att Mölndals stad och Skatteverket har ett samarbete om att förebygga ekonomisk brottslighet.

Redovisning och betalning av skatter ska skötas och svart arbetskraft ska inte förekomma. Seriösa företag ska inte bli utkonkurrerade av företag som inte vill göra rätt för sig.

Mölndals stad använder sig av Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade entreprenörer. Alla som utför uppdrag för Mölndals stad, oavsett vem som är beställare, omfattas av samarbetet.

Mölndals stad begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla entreprenörer som är involverade i uppdraget, både inför upphandling men också löpande under avtalets gång.

Skatteverket lämnar ut information om:

  • godkänd F-skatt
  • momsregistrering
  • arbetsgivarregistrering
  • redovisade arbetsgivaravgifter

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av entreprenörer, underentreprenörer och underentreprenörs underentreprenör osv.

Kronofogdemyndigheten (KFM)

  • Lämnar ut ev. skatteskuld hos kronofogden

Utländskt företag

Utlandsregistrerat företag, som efter utvärderingen kan komma att erbjudas kontrakt, ska före avtalets tecknande göra skatteanmälan för godkännande av F-skatt, ev. moms- och arbetsgivarregistrering på blankett SKV 4632.

Relaterad information

Kontakt

Jonna Östlind
Upphandlingschef
Inköp och upphandlingsenheten
031-315 12 71
jonna.ostlind@molndal.se

Alexander Smith
Skatteverket
010- 573 50 52 alexander.smith@skatteverket.se

Anette Franzon
Skatteverket
010 577 35 28
anette.franzon@skatteverket.se

Dela på:

Senast uppdaterad