Coronaviruset

Information om hur pandemin påverkar våra verksamheter.

Innehållet är senast granskat den 10 september 2021.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Vi följer aktivt utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 samt agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Allmänna råd och rekommendationer

Alla i samhället är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

 • Undvik platser där det är risk för trängsel.
 • Avstå från icke nödvändiga resor.
 • Träffas så smittsäkert det går, gärna utomhus men tänk på avståndet även där.
 • Håll alltid avstånd när du reser i kollektivtrafiken.
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt.
 • Detta gäller just nu

Vaccinering

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19.
Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.

Nu kan alla som är födda 2005 eller tidigare boka vaccinationstider.

Boka tid via 1177

Information om vem som kan vaccinera sig nu och hur du bokar din tid för vaccination hittar du på sjukvårdsupplysningens webbsida 1177.se.

Ring och ställ allmänna frågor om vaccination

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att läsa information digitalt. Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: kl 7-16

Du som bor med en person som har covid-19

Om du inte är vaccinerad med två vaccindoser ska du som bor tillsammans med någon som är sjuk i covid-19 inte gå till jobbet eller skolan, sju dagar efter det att personen testat sig. När dessa dagar har gått kan du återgå till arbetet eller skolan om du fortsatt är symtomfri.

Om du är vaccinerad med två doser vaccin och det har gått minst två veckor sedan din sista dos behöver du inte stanna hemma även om en person i ditt hushåll har covid-19. Om du får symtom ska du stanna hemma och testa dig.

Om du arbetar inom vård och omsorg kan du behöva testa dig för covid-19 trots att du är vaccinerad och symtomfri. Din arbetsplats informerar dig om vad som gäller.

Kontaktcenter

Kontaktcenter har öppet för besök måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 12-16.30 samt torsdagar klockan 12-18. Telefontid från klockan 8 på vardagar.

Barn i förskola och grundskola

Som huvudregel ska all undervisning ske på plats i skolan under hösten. Våra skolor fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer om förebyggande åtgärder för att motverka smittspridning gällande trängsel och handhygien. Detta innebär att viss undervisning, till exempel inom moderna språk kan komma att bedrivas via fjärrundervisning.

Elev i gymnasieskola och vuxenutbildning

Närundervisning kommer att vara huvudregeln i höst för utbildningarna på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet. Fjärr- och distansundervisning kan bli aktuellt om Folkhälsomyndigheten inför ytterligare regionala eller nationella rekommendationer.

Vuxenutbildningen på Campus Mölndal planerar digitala uppstarter för höstterminen. Under höstens gång kommer prioriterade grupper att utökas så att fler studerande kan återgå till närundervisning. Detta kommer ske i långsam takt och med hänsyn till vaccinationsläget och smittläget.

Yrkeshögskolan har närundervisning vid ett tillfälle per vecka för nya elever. Dessa nya elever kommer att placeras i grupper med ett maxantal för att undvika trängsel i lokalerna.

Vård och omsorg

Alla besökare på stadens äldreboenden erbjuds ett snabbtest mot covid-19.

Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom. Vi avråder från besök på grupp- och serviceboenden om du har symtom.

Tillfällig pandemilag

Den 10 januari trädde regeringens nya pandemilag i kraft för att hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt.

Det är länsstyrelsen som kontrollerar att föreskrifterna följs. Ta del av länsstyrelsens frågor och svar:

Bibliotek och museum

Biblioteken i Mölndal öppnar upp. Följande gäller från den 29 september:

 • Fler tillgängliga sitt- och studieplatser och grupprum.
 • Bättre tillgång till datorer, scanner och utskriftservice.
 • Du kan återigen hyra lokaler på biblioteket.
 • Förseningsavgiften återinförs (från 1/9).

Mölndals stadsmuseum har öppet. Ta gärna del av vårt digitala utbud.

Simhallar och ishallar

Simhallar och ishallar har öppet för allmänheten. De är sedan tidigare öppna för föreningsledd träning för alla åldrar.

Våra simhallar och ishallar:

Idrottshallar och fotbollsplaner

Idrottshallar har öppnat för privatbokningar. De är sedan tidigare öppna för föreningsledd träning för alla åldrar.

Alla konstgräsplaner är öppna för bokad organiserad träning. De föreningar som organiserar träningsverksamhet på våra anläggningar är själva ansvariga för att följa gällande restriktioner.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är öppna för alla från årskurs 6 till och med gymnasiet. Lokalerna är anpassade för att man ska kunna hålla avstånd.

Fritidsbanken Mölndal

Fritidsbanken Mölndal håller öppet.

Bokning av lokal och anläggning

Avbokningsavgift vid lokalbokning återinförs från den 1 oktober.

Alla enskilda, föreningar och arrangörer har ansvar att följa myndigheternas gällande maxantal och direktiv i lokaler och anläggningar som hyrs ut av kommunen. Det gäller även för privata tillställningar, exempelvis festligheter och möten.

Näringsliv och företagande

Det råder stora utmaningar för näringslivet som en direkt följd av coronaviruset.

Nu gäller andra regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Trängsel på restauranger och serveringar

Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer. Max åtta personer får sitta tillsammans vid samma bord inne på restauranger.

Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket påverkar dig som säljer varor eller tjänster.

Har du sett trängsel på en restaurang eller servering kan du anmäla det till oss.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

 • Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av deras frågor och svar som uppdateras löpande, listan finns även på engelska.
 • Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddsfrågor.
 • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symtom på sjukdomen samt hänvisning till Folkhälsomyndigheten.
 • Ring 113 13, nationellt informationsnummer för allmänna frågor om coronaviruset.
 • 08-123 680 00 är en flerspråkig telefonlinje där du kan ställa frågor kring corona och covid-19.
 • Krisinformation.se, krisinformation från svenska myndigheter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad