Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Information kring coronaviruset och skolförvaltningens verksamheter

Kontinuerligt uppdaterad text om förskolors och grundskolors verksamheter (1-16 år) kopplat till coronavisruset (COVID-19). Vi följer aktivt händelseutvecklingen och de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad 6 april.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Har barn eller vuxna sjukdomssymptom ska man stanna hemma och därefter vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan man går till förskola, skola eller jobb. Friska barn går i förskole- och skolverksamhet och frisk personal arbetar.

Våra förskole- och skolverksamheter har i nuläget öppet som vanligt, men utan aktiviteter på andra platser än förskolan/skolan. Utomhus är vi däremot gärna!

Skolförvaltningen arbetar intensivt med beredskap för eventuella framtida förändringar samtidigt som vi följer informationen från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) när det gäller smitta.

6 april
Håll dig gärna uppdaterad på krisinformation.se och följ myndigheternas rekommendationer.

Förändrat behov av barnomsorg/förskola och fritidshem

Det finns i skollagen inget stöd för att utesluta vissa grupper från barnomsorg, till exempel allmän förskola, föräldralediga, permitterade eller arbetssökande. Mölndals stad har därmed inte fattat något beslut om att vissa grupper inte har rätt till barnomsorg.

Vi uppmanar istället vårdnadshavare med barn som inte har omsorgsbehov att, om det är möjligt, låta barnen stanna hemma från förskola och fritidshem. Vi har idag ett läge som innebär att vi kan räkna med situationer där personalbrist kan uppstå om många blir sjuka och vi behöver också alla ta gemensamt ansvar för att bidra till minskade kontakter mellan människor. Vi vill samtidigt vara lyhörda för barnens behov och vi vet att dessa kan se väldigt olika ut.

Detta är en vädjan och inte något krav från Mölndals stad. Barnomsorgsavgiften påverkas inte om du väljer att följa uppmaningen.

3 april

Lämna och hämta utomhus

Då Folkhälsomyndigheten skärpt sina riktlinjer för att minska smittspridningen av coronaviruset ber vi dig som vårdnadshavare att lämna och hämta ditt barn utomhus, både på förskola och på fritidshem. Mer information om de nya rutinerna finner du i Unikum.

26 mars
Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Ta gärna del av myndighetens frågor och svar som uppdateras löpande och som också finns på engelska.

23 mars
Skolverket har ställt in alla vårens nationella prov.

20 mars
Bildstöd för smittskyddsinformation.

19 mars
Du kan ta del av smittskyddsinformation på flera olika språk.

18 mars
Vill du veta hur du kan tala med ditt barn om coronasituationen finns bra tips hos Bris.

Se gärna Folkhälsomyndighetens pressträffar på Youtube. Pressträffarna kan ses live och i efterhand.

Regeringsbeslut om skolan

Regeringen har gått ut med ett Pressmeddelande om tillfälliga bestämmelser för Sveriges skolor. I bestämmelserna ges huvudmannen utökade möjligheter att anpassa skolverksamheten, till exempel genom att erbjuda fjärr- eller distansundervisning om en skola skulle behöva stängas.

17 mars gick regeringen ut med en rekommendation att alla landets gymnasieskolor och vuxenutbildningar ska bedriva fjärrundervisning och inte samlas i sina undervisningslokaler. Detta gäller ännu inte landets grundskolor eller förskolor. Se regeringens pressträff

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren vi får till oss i skolförvaltningen i Mölndals stad.

Frågor och svar ­­­­­­­

Jag tror att mitt barn är sjukt, vad ska jag göra?
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Har barn eller vuxna sjukdomssymptom ska man stanna hemma, ringa 1177 Vårdguiden, berätta om symptomen och följa de råd man får. Folkhälsomyndigheten beskriver på sin hemsida symtomen på COVID-19 och ger råd som gäller både barn och vuxna.

Hur vet jag om mina symtom beror på pollenallergi eller COVID-19?
Folkhälsomyndigheten tar upp detta i sina frågor och svar.

Hur länge ska man stanna hemma?
Man ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och därefter vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan man går till förskola, skola eller jobb. Om man blir sämre och inte klarar sig med egenvård i hemmet ringer man 1177 för sjukvårdsrådgivning. Se också Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Jag som vårdnadshavare är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?
Om ditt barn är friskt kan det vara i förskolan och ska det gå till skolan. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta.

Mitt barn har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom. Vad ska jag göra?
Om du känner att ditt barn behöver vara hemma, till exempel om det har nedsatt immunförsvar eller har en annan sjukdom, bör du som vårdnadshavare kontakta barnets läkare.

Jag som vårdnadshavare har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom. Vad ska jag göra?
Om du känner att ditt barn inte kan gå i skolan för att undvika att ta med sig eventuell smitta hem, ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning.

Ska barn eller personal i förskola/skola som återvänder från en resa till något av de berörda länderna stanna hemma?
Folkhälsomyndigheten bedömer i dagsläget att friska personer inte behöver stanna hemma. Har barn eller vuxna sjukdomssymptom ska man ringa 1177 Vårdguiden och berätta om symptomen och var man har varit. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta.

Min förskola/skola har barn eller personal som sitter i karantän eller är sjuka. Vad ska jag göra?
Om ditt barn är friskt kan det vara i förskolan och ska det gå till skolan. Smittskydd Västra Götaland tar initiativ till karantän och smittspårning. Du kommer att få information om vad som gäller om din förskola/skola berörs.

Jag som vårdnadshavare är sjuk eller är i karantän. Kan mitt barn gå i skolan?
Om ditt barn är friskt kan det vara i förskolan och ska det gå till skolan. Om Smittskydd Västra Götaland har sagt att barnet ska stanna hemma ska det göra det. Se också Folkhälsomyndighetens svar på frågan "Om en person i familjen är sjuk - måste alla stanna hemma då?"

Jag har frågor om coronaviruset. Vart kan jag vända mig?
Om du har frågor om coronaviruset ska du ringa informationsnumret 113 13. Ta också gärna del av Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Hjälp till med att förebygga smitta

För att förebygga smitta ska du undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Läs mer om Mölndals stads information om coronaviruset

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 20 20
skola@molndal.se 

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-06 14.49