Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Bredband

Internetanslutning är en viktig del för en levande och attraktiv boendemiljö. Att ha tillgång till bredband är idag lika självklart som tillgång till vatten, el och vägar. Bredband är också en förutsättning för att minska det digitala utanförskapet och för att fler ska kunna dra nytta av utvecklingen.

Vi vill främja utvecklingen i hela kommunen genom en väl utbyggd IT-infrastruktur. Som ett led i denna utveckling har kommunfullmäktige antagit en bredbandsstrategi som bland annat formulerar den politiska ambitionen i tre långsiktiga bredbandsmål.

Målen är följande:

  • Alla hushåll och företag i Mölndals stad bör senast 2019 erbjudas möjlighet att ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • 95 % av alla hushåll och företag i Mölndals stad bör senast 2019 ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • 98 % av alla hushåll och företag i Mölndals stad bör senast 2022 ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbit/s.

Läs den fullständiga bredbandsstrategin.PDF

Aktörer som bygger eller äger accessnät i Mölndal

Om du vill söka på en specifik adress för att se om den finns med hos de aktörer som byggt bredbandsnät i Mölndal besöker du deras respektive hemsida för mer information. Det är huvudsakligen följande aktörer som bygger accessnät i Mölndal:

Kontakt

Peter Storgaard
IT-avdelningen
031-315 35 51
bredbandsfragor@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-13 14.06