Historiska protokoll

Inskannade kommunal­stämmor- och fullmäktige­protokoll. För senare år finns även kommun­styrelse­protokoll tillgängliga.

Bakgrundsfakta

I och med kommunreformen 1862 blev det obligatoriskt med en kommunalstämma som beslutade och en kommunalnämnd som verkställde.

Kommunalstämman

Kommunalstämman bestod av alla röstberättigade och rösträtten var graderad efter förmögenhet. Även bolag och ekonomiska föreningar hade rösträtt. Kvinnor med egen förmögenhet hade rösträtt, men var inte valbara.

Ett exempel på hur demokratin fungerade är 1885 års fyrktalslängd för Fässberg. Fyrken var en skatteenhet som byggde på inkomst och förmögenhet. Ju fler fyrkar, desto fler röster hade man. 1885 hade arbetaren på Korndals fabriker, Carl Hansson, 7 fyrkar medans Korndals aktiebolag hade 11 469. Korndals disponent Francke hade dessutom själv 15 000 fyrkar.

Kommunalfullmäktige

Det fanns möjlighet att inrätta ett valt beslutande organ, kommunal­fullmäktige, istället för kommunalstämman som bestod av alla röstberättigade. I Kållered gjordes ett försök till detta 1867-1869, men man återgick till kommunalstämma och det var inte förrän 1935 som fullmäktige återinfördes.

I Fässberg och i Lindome inrättades kommunalfullmäktige 1919. Namnet ändrades 1971 till kommunfullmäktige. Även efter det att fullmäktige­institutioner inrättats har kommunalstämmorna en viss begränsad verksamhet som t ex val av ombud vid vägstämmor och skiftesgodemän. I Mölndals stad (1922-1970) motsvarade stadsfullmäktige kommunalfullmäktige.

Kommunalnämnden

Tänk på att stämman och fullmäktige visserligen var de beslutande organen, men att en stor del av uppgifterna behandlades i kommunalnämnden. Kommunalnämndens ledamöter var valda av stämman och utövade många funktioner som till exempel fattigvårdsstyrelse.

I Kållered instiftades en särskild fattigvårdsstyrelse 1899, i Lindome 1891 och i Fässberg först när det enligt lag blev obligatoriskt 1919. Fram tills dess hamnade fattigvårdsärendena på kommunalnämndens bord.

Från och med 1971 kallas kommunalnämnden för kommunstyrelse. I Mölndals stad (1922-1970) hade drätselkammaren och tidvis stadsstyrelsen motsvarande funktioner som kommunalnämnden.

Dela på:

Senast uppdaterad