Mölndals stads protokoll från 1971 och framåt

Protokoll från Mölndals kommunstyrelsen och kommun­fullmäktige från år 1971 och framåt.

Mölndals kommun kom till 1971 när Mölndals stad, Kållereds och Lindome kommuner lades samman till en kommun (det första fullmäktigesammanträdet ägde dock rum redan 1 december 1970). Sedan 2004 används beteckningen stad.

Kommunfullmäktige

Innan kommunsammanslagningen fanns det kommunalfullmäktige i Kållered och Lindome kommuner samt stadsfullmäktige i Mölndals stad.

Fullmäktigeinstitutionen hade varit obligatorisk sedan 1955. 1971, samma år som kommunsammanläggningen, upphörde den juridiska skillnaden mellan stads- och landskommuner att gälla. Detta fick till följd att den nya kommunens fullmäktige fick beteckningen kommunfullmäktige.

Protokoll från 1971

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 1971-
Kommunstyrelsen 1971-

Kommunfullmäktigeordförande från 1971

1971 - 1973 (1971 - 1973)
Åke Baaz (fp)

1974 - 1976 (1974 - 1976)
Sven-Olof Olsson (c)

1977 – okt 1979 (1977 - 1979)
Åke Baaz (fp)

Nov 1979 - okt 1982 (1980 - 1982)
Olof Wallenås (fp)

Nov 1982 - okt 1985 (1983 - 1985)
Sven Olsson (s)

Nov 1985 - okt 1988 (1986 - 1988)
Olof Wallenås (fp) t.o.m. 86-08-27
Sven Olsson (s) 86-09-24 -- 87-04-29
Olof Wallenås (fp) 87-05-26 -- 87-09-23
Sven Olsson (s) 87-10-21 – 87-11-18
Gunnar Trenning (fp) 87-12-16 – 88-10-26

Nov 1988 - okt 1991 (1989 - 1991)
Gunnar Skog (s)

Nov 1991 - okt 1994 (1992 - 1994)
John Adolfsson (m)

Nov 1994 - okt 1998 (1995 - 1998)
Kaj Johansson (s)

Nov 1998 – jan 2001 (1999 – 2002)
Kaj Johansson (s) Blev nyval eftersom mp uteslöts

Feb 2001 – okt 2002
Lennart Persson (fp)

Nov 2002 - okt 2006 (2003 – 2006)
Kaj Johansson (s)

Nov 2006 – dec 2008 (2007 – 2010)
Berit Adolfsson (M) Avsägelse från ordförandeposten

Jan 2009 – okt 2010
Claes Olsson (M)

Nov 2010 – okt 2014 (2011 – 2014)
Claes Olsson (M)

Okt 2014 – (2015 – 2018)
Sven-Ove Johansson (S)

Dela på:

Senast uppdaterad