Diarium

I Mölndals stads diarie hittar du skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Alla myndigheter är skyldiga att registrera, förvara, vårda och arkivera sina allmänna handlingar. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring.

Vad är ett diarium?

Ett diarium är ett register över en myndighets allmänna handlingar som förvaras, kommit in till, eller har upprättats av kommunen. Diarium är det latinska ordet för dagbok.

Att diarieföra är ett sätt att hålla allmänna handlingar ordnade och samtidigt ge insyn i myndighetens verksamheter. Alla allmänna handlingar diarieförs inte, utan kan hållas ordnade på annat systematiskt sätt.

I webbdiariet publiceras inte:

  • sekretessbelagda uppgifter
  • personuppgifter som skyddas enligt dataskyddsförordningen
  • äldre allmänna handlingar som har arkiverats.

Webbdiariet

I webbdiariet kan du söka och se ärendens rubriker samt se vilka handlingar som hör till ärendet. Vill du ta del av handlingarna är du välkommen att kontakta kontaktcenter som hjälper dig vidare till respektive förvaltnings registrator.

Frågor och hjälp

Behöver du hjälp med att söka i diariet eller om du inte hittar de uppgifter du letar efter så kan du kontakta kontaktcenter, kontaktuppgifter ser du längre ner på sidan.

Följande verksamheter finns inte i webbdiariet

Mölndala Fastighets AB
info@molndala.com
0707-690 536

Mölndals Parkerings AB
mpab@mpab.molndal.se
031-87 54 79

Stadsbyggnadsförvaltningen
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad