Klagomålshantering inom skola och barnomsorg

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten för barn och elever? I så fall vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga och hjälper oss att bli bättre.

Så lämnar du en synpunkt eller ett klagomål

När du ska lämna ett klagomål eller en synpunkt så gör du såhär:

  1. Kontakta förskolan och skolan i första hand. Ett klagomål som rör ett enskilt barn eller en elev ska hanteras där det har uppstått, det vill säga på förskolan eller skolan.

  2. Kontakta huvudmannen om du är missnöjd med hur klagomålsärendet hanterats av skolan eller förskolan. Du kan lämna klagomål via kommunens e-tjänst för klagomålshantering inom skola och barnomsorg.

Så hanterar vi inkomna klagomål

Efter att du har lämnat in ditt klagomål kommer vi att starta en utredning. När utredningen är klar kommer vi att höra av oss till dig med ett besked eller ett svar. Tänk på att vi bara kan hantera uppgifter om specifika barn eller elever om det är du som är vårdnadshavare som har lämnat klagomålet.

Du kan vara anonym när du lämnar klagomål. Om du väljer att vara anonym har vi inte möjlighet att ge dig återkoppling på ditt klagomål.

Fristående grundskola eller huvudman i annan kommun

Fristående grundskola eller huvudman i annan kommun

I fristående grundskolor hanteras klagomål inte av kommunen. Vårdnadshavare och elev ska vända sig direkt till skolan. Varje fristående skola har en egen klagomålshantering.

Fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor och annan fristående pedagogisk omsorg.

Skolinspektionen hjälper dig vidare

Om du behöver ta ditt ärende vidare behöver du kontakta skolinspektionen. Skolinspektionen är en tillsynsmyndighet för alla skolor i Sverige. Du kommer i kontakt med dem via deras webbplats.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad