Social- och arbetsmarknads­förvaltningen

Social- och arbetsmarknads­förvaltningen ger service och svarar för myndighetsutövning. En grund för verksamheten är att främja människors möjligheter till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.

Förvaltningen arbetar individinriktat, generellt och förebyggande samt med samhällspåverkande strukturinsatser.

Förvaltningen styrs av social- och arbetsmarknadsnämnden och leds av social- och arbetsmarknadschef Helen Smith.

Förvaltningens verksamheter

Förvaltningens verksamheter omfattar insatser för kommuninvånare som är i behov av olika former av stöd. Det handlar både om insatser som kräver utredning och beslut, och om mer lättillgängligt stöd. Några exempel:

Kontakt

Social- och arbets­marknads­förvaltningen
Besöksadress:
Södra Ågatan 4A-B, Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 11 89 fax

Postadress:
Mölndals stad
Social- och arbets­marknads­förvaltningen
431 82 Mölndal

Receptionens öppettider
Södra Ågatan 4A
Måndag 8.00-16.00 (lunchstängt 12-13)
Tisdag     8.00-16.00 (lunchstängt 12-13)
Onsdag   8.00-16.00 (lunchstängt 12-13)
Torsdag  8.00-17.30 (lunchstängt 12-13)
Fredag    8.00-14.30 (lunchstängt 12-13)

Akuta situationer utanför kontorstid
Ring 112 eller socialjouren 031-365 87 00

Dela på:

Senast uppdaterad