Stadskansliet

Stadskansliet har ansvar för koordinering och administration för de högst beslutande politiska organen.

Enheten ska leda utvecklingen av stadsövergripande administrativa processer för det politiska arbetet.

Inom enheten jobbar vi med:

  • Arkiv och diarium
  • Administration kring kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
  • Ansvarar för att genomföra val till riksdag, landsting och kommun samt europaparlament

Kontakt

Stadskansliet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Anna Jakobsson
Kanslichef
Stadskansliet
0704-67 88 03
anna.jakobsson01@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad