Kommun­fullmäktige

Kommunfullmäktige är Mölndals stads högsta beslutande instans och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktiges ledamöter vid sina platser i fullmäktigesalen.

Kommun­fullmäktiges uppgifter

Fullmäktige kan beskrivas som den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. I princip alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen. Frågor som är av grundläggande betydelse eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

  • Mål och riktlinjer för stadens verksamheter
  • Stadens budget, skatt, taxor och avgifter
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet
  • Nämndernas organisation och verksamhet
  • Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnder
  • Hur många och vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
  • Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda
  • Kommunalt partistöd

I Mölndals kommunfullmäktige sitter 61 ledamöter och 33 ersättare.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder som regel på onsdagar en gång i månaden. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset med start kl 18.00.

I samband med årsredovisningen på våren ordnar fullmäktige frågestund för allmänheten. Då har du chans att diskutera med och ställa frågor direkt till de förtroendevalda om det gångna årets verksamhet.

Välkommen

Du är välkommen att följa kommunfullmäktiges möten från åskådarläktaren i stadshuset. Du kan också se kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv, både i direktsändning och i efterhand.

Val till kommun­fullmäktige​

Vart fjärde år väljer Mölndalsborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige.

Kommunfullmäktige väljer i sin tur de förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen. De väljer dessutom hur många och vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Kontakt

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad