Arbetsgivar- och organisations­utskottet

Arbetsgivar- och organisationsutskottet bereder övergripande och strategiska ärenden rörande utformningen av den kommunala organisationen, strategisk personal- och lönepolitik, samt den personaladministrativa verksamheten.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Utskottet utövar kommunstyrelsens befogenheter som personalorgan och är ansvariga för den interna företagshälsovården.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad