Lokalstrategiska utskottet

Lokalstrategiska utskottet ansvarar för den strategiska samordningen av verksamheternas behov av lokaler, investeringar samt underhåll av stadens lokal- och fastighetsbestånd.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Utskottet bereder även de ärenden avseende styrelsen fastighetsägaransvar som inte ska beredas av plan- och exploateringsutskottet, såsom kortare arrenden och annan nyttjanderätt.

Lokalstrategiska utskottet bereder vidare ärenden avseende uppförande och rivning av stadens byggnader.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad