Kultur- och fritids­nämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, stadsmuseum, fritidsgårdar, simhall, bidrag till föreningar och studie­förbund, kulturverksamhet, kulturmiljövård, samhällsarbete i bostads­områden, uthyrning av lokaler och anläggningar samt offentlig utsmyckning. Verksamheten sköts av kultur- och fritids­förvaltningen.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsverksamheten har sin gemensamma bas i människors behov av sammanhang, stimulans och skapande. Genom att möta dessa behov utgör kultur- och fritidsverksamheten en grundläggande förutsättning för människans möjligheter till självförverkligande och för ett levande samhälle.

Detta är också grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag enligt reglemente, att främja kulturlivet enligt kommunens kulturpolitiska mål och skapa förutsättningar för en differentierad idrotts- och fritidsverksamhet.

Nämnden arbetar utifrån några av dessa lagar

  • Barnkonventionen
  • Bibliotekslagen
  • Museilagen
  • Plan- och bygglagen (kulturmiljöer)

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad