Nämnden för överförmyndare i samverkan

Nämnden för överförmyndare i samverkan är en kommunal myndighet och har som uppgift att kontrollera det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför. Nämndens huvudsakliga uppgift är att skydda underåriga och vuxna som helt eller delvis saknar beslutskompetens från rättsförluster.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Sedan den 1 januari 2023 ingår även Öckerö i den gemensam överförmyndarnämnd som 2019 bildades för Mölndal, Kungsbacka, Härryda och Partille. Nämnden har sammanträde i Mölndal en gång i månaden och representeras av samtliga 5 kommuner. Länsstyrelsen är nämndens tillsynsmyndighet och gör därför inspektioner med jämna mellanrum.

Nämnden utgår från följande lagar

  • Föräldrabalken
  • Lagen om god man för ensamkommande barn
  • Förmynderskapsförordningen
  • Kommunallagen
  • Förvaltningslagen

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad