Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för att tillhandahålla interna servicetjänster åt övriga nämnder och deras verksamheter. Till invånarna ger vi service i form av Kontaktcenter Mölndal. 

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Nämnden ska, till övriga nämnder, tillhandahålla interna tjänster exempelvis lokalvård, måltidsverksamhet, fastighetsskötsel, vaktmästeritjänster, driftteknik, administration och underhåll av stadens upphandlade bilpool samt intern post- och budverksamhet.

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde sköts av serviceförvaltningen.

Nämndens protokoll publiceras så fort det är justerat, cirka två veckor efter sammanträdet.

Kontakt

Servicenämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad