Utbildnings­nämnden

Utbildningsnämnden tar beslut i frågor som rör utbildning på Krokslättsgymnasiet, Franklins gymnasium, anpassade gymnasieskolan Frejagymnasiet, Campus Mölndals utbildningar, samt Campus Mölndals studie- och yrkesvägledning. Utbildningsnämnden verkställer också kommunens aktivitetsansvar om icke skolpliktiga ungdomar.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Nämndens mål

Utbildningsnämnden ska arbeta för att:

 • Mölndals stad ska etablera en ny gymnasieskola i Mölndal för att öka tillgången till attraktiv utbildning för stadens och Göteborgsregionens invånare.
 • Utbildningsnämndens verksamheter ska främja individens möjligheter till vidare studier och etablering på arbetsmarknaden.

Reglemente för utbildningsnämnden Pdf, 63.5 kB.

Målgrupp

Nämnden arbetar för samtliga mölndalsbor med ett behov av utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Detta gäller oavsett om du väljer att studera i Mölndal, någon annan kommun eller hos en fristående skola.

Nämnden ansvarar för:

 • Mölndals stads gymnasieskolor och anpassad gymnasieskola
 • All vuxenutbildning inom Mölndals stad
 • Studie- och vägledningen för Mölndals samtliga skolor
 • Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Presidium

 • Jacob Wihlborg (S), ordförande
 • Karin Pollack (C), vice ordförande

Nämnden utgår bland annat från följande lagar i sitt arbete:

 • Skollagen
 • Gymnasieförordningen
 • Förordning om vuxenutbildning
 • Förordning om kommunal vuxenutbildning
 • Lag om yrkeshögskolan
 • Förordning om yrkeshögskolan
 • Kommunallagen
 • Förvaltningslagen

Kontakt

Utbildningsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad