Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Nämnden fattar beslut med syfte att ge god vård och omsorg till äldre personer, personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt personer i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Nämndens värden och mål

I Verksamhetsplanen 2023 Pdf, 577.6 kB. har nämnden beslutat om följande fyra mål:

  • Främja en meningsfull vardag och minska social isolering.
  • Mölndals invånare är mer nöjda med sin vård och omsorg.
  • Funktionsstödsområdet ska aktivt arbeta för att öka andelen personer som går vidare till praktik, studier eller lönearbete på ordinarie arbetsmarknad.

Nämndens arbete utgår från följande lagar

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
  • Socialförsäkringsbalken, SFB

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad