Ungas rättigheter

Du som är ung har rättigheter och du har rätt att känna till dem.

En ung person ligger på en soffa, tittar in i kameran. Håller en bok ovanför huvudet.

Barnkonventionen handlar om dina rättigheter. Alla barn och unga ska ha samma möjligheter att leva, utvecklas och må bra. För att nå dit är det viktigt att alla barn och unga känner till sina rättigheter så att du och alla andra lättare kan påverka sina liv.

Barnkonventionen är lag

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 2020. Det innebär att det finns ett krav på att vuxna ska lyssna in barn och unga i frågor som rör dem och påverkar deras liv. Detta gäller även kommuner och deras verksamheter, som till exempel skolorna i Mölndals stad.

Grundläggande artiklar

Barnkonventionen har 54 regler som kallas för artiklar. De beskriver de olika rättigheterna som barn och unga har. Fyra av artiklarna är grundläggande för hela barnkonventionen:

  • Alla barn är lika mycket värda
  • Vuxna ska tänka på vad som är bäst för barnet
  • Barn ska få leva, växa och må bra
  • Barn får säga vad de tycker – vuxna ska lyssna på dem!

minarattigheter.se kan du lära dig mer om dina rättigheter.

Barnkonventionsveckan

Varje år i november uppmärksammas barn och ungas rättigheter i Mölndal under barnkonventionsveckan. Då arrangerar vi aktiviteter och utbildar unga och gamla om barnkonventionen.

Publicerad: 2022-03-08 13.42
Senast uppdaterad: 2022-04-01 09.21
Dela sida: