Gå på gymnasiet i Mölndal

I Mölndal finns tre gymnasie­­­skolor, alla med olika inriktningar. Välj utifrån dina intressen och behov.

Tre unga personer som sitter och tittar in datorer.

Franklins gymnasium

Franklins gymnasium är fokus naturvetenskap och teknik. Gör dig redo för att plugga vidare på högskolan. Stark koppling till lokala företag och till Chalmers med LifeScience-fokus.

Krokslätts gymnasium

Krokslätts gymnasium är det praktiska gymnasiet. Här finns lärlingsprogram och praktiskt orienterade program. Utbildningarna är yrkesförberedande och förbereder dig för att gå direkt ut i arbetslivet efter skolan.

Frejagymnasiet

Frejagymnasiet är ett litet gymnasium med gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Här finns specialkompetens inom autismspektrumtillstånd, hörselnedsättning, teckenspråk och alternativ kommunikation.

Publicerad: 2022-03-10 15.42
Senast uppdaterad: 2022-04-08 14.15
Dela sida: