Så tycker unga i Mölndal

Vet du vad unga i Mölndal tycker? Gör vårt quiz!

fyra unga tar en selfie, tittar in i kamerans, ser glada ut.

Är du nyfiken på vad andra unga i Mölndal tycker och tänker? Gör vårt quiz. som bygger på LUPP-enkäten som vi gör vart tredje år i Mölndal.

I enkäten får du som går i åttan och andra året på gymnasiet svara på frågor om sin livssituation, hur du mår och hur du ser på framtiden. Enkäten är helt frivillig.

Varför är LUPP viktigt?

Tack vare LUPP kan Mölndal bli en bättre kommun för unga att leva och bo i. Med hjälp av resultatet får kommunens politiker veta hur det står till med de unga i Mölndal och vad de bör tänka på i sina beslut.

Tack vare LUPP har kommunens politiker uppmärksammat ungdomspolitiska frågor ännu mer, alltså alla de områden som påverkar ungas liv som exempelvis hälsa, inflytande, skolgång, fritidsvanor och framtidsvisioner.

Tack vare LUPP kom det fram till att unga ville ha bättre information om vad kommunen kan göra för dem. Denna ungdomswebb finns, tack vare LUPP.

Senaste LUPP-enkäten genomfördes under hösten 2020.

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Publicerad: 2022-03-15 17.10
Senast uppdaterad: 2022-09-27 12.17
Dela sida: