Starkt stöd när utbildning genomförs på distans

Ankido hade länge en önskan om att vidareutbilda sig inom IT. När han upptäckte utbildningen som Moln- och Virtualiseringsspecialist vid Yrkeshögskolan Campus Mölndal valde han att genomföra den på distans.

Person som jobbar vid en dator på hemmakontor.

Ankido har tidigare erfarenhet av hårdvaruhantering och serveradministration, men önskade att få fördjupa sina kunskaper inom IT. Drömmen har länge varit att kunna jobba inom IT-branschen.

Han hittade utbildningen Moln- och Virtualiseringsspecialist vid Yrkeshögskolan Campus Mölndal, men bor på annan ort än där utbildningen bedrivs. Då innehållet till just den här utbildningen tilltalade honom blev han positivt inställd till att möjligheten för distansstudier fanns. Det blev en intensiv men spännande utbildningsresa för honom.

Lärare alltid tillgängliga även på distans

Ankido valde att kombinera heltidsstudierna med sin deltidstjänst som studiehandledare. Därtill lade han mycket extra studietid för att verkligen fördjupa sig i ämnet.

Min främsta målsättning var att absorbera all möjlig kunskap inom IT-miljön. Jag bestämde mig därför för att även självständigt söka information och titta på så många relevanta videor som möjligt. Kunskap byggs när man testar, misslyckas och sen löser problemet, berättar Ankido.

Ankido menar att undervisningen fungerar bra oavsett om den sker på plats eller via distans, ifall tillräckligt engagemang, vilja, tid och energi finns. Och med stöd från lärare och utbildningsledare kunde han fortsätta att utvecklas.

Utbildningen tillhandahöll olika metoder för att underlätta inlärningen, såsom muntlig undervisning, praktiska tillämpningar och teoretiska studier. Jag hade förmånen att ha mina lärare till hands, alltid tillgängliga för att besvara mina frågor och stötta mig då vi arbetade enskilt med labbuppgifter på egen hand.

Stort stöd inför LIA-period

Porträttbild på man.

Ankido

När det gäller LIA, Lärande i Arbete, beskriver Ankido hur skolan anordnade besök från olika företag för att väcka intresse hos de studerande och hjälpa dem att identifiera områden att specialisera sig inom.

Med starkt stöd från utbildningsledaren, som regelbundet frågade om Ankidos välmående, framsteg och eventuella behov av stöd, tog han själv initiativ till att kontakta företag för att söka LIA-placering på hemmaplan.

Ankido säger att han upplever att huvudfokus för lärare och utbildningsledare var att de studerande skulle bygga upp sin kunskap:

Jag vill verkligen uttrycka min tacksamhet till skolans personal, utbildningsledaren och mycket engagerade lärare som deltagit i min utbildning och samt för det stöd de har tillhandahållit, avslutar Ankido.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker:

Publicerad: 2023-11-28 10.49
Senast uppdaterad: 2023-12-11 13.44
Dela sida: