IT-projektledare – nyckeln till framgångsrik digitalisering

I dagens digitaliserade värld är behovet av IT-projektledare ständigt växande. För att förstå hur man bäst lyckas inom detta yrke har vi pratat med Per Andblad, konsultchef på Atea i Göteborg, som har lång erfarenhet och djup förståelse för rollen som projektledare inom IT.

Man lutar sig mot ett bord på kontor.

Atea har runt 2700 anställda i Sverige, varav cirka 1000 är konsulter. Genom att erbjuda konsulttjänster, vara återförsäljare av hårdvara och mjukvara, samt leverera IT som tjänst, spelar Atea en viktig roll inom IT-sektorn. Förutom Sverige, med närvaro från Kiruna i norr till Malmö i söder, återfinns företaget även i Danmark, Norge, Finland och Baltikum.

Per Andblad har sedan 1990-talet jobbat som utvecklare och projektledare på ett flertal IT-företag. 2009 började han på Atea, där han var konsult fram till 2018 då han tog rollen som konsultchef. Per ser ett stort och växande behov av IT-projektledare framöver:

Alla branscher som använder IT och som digitaliseras över tid behöver IT-projektledare. Behovet av kontroll och styrning är större än någonsin, och kompetenta projektledare är absoluta nyckelkompetenser för framgångsrika digitaliseringsinitiativ, oavsett bransch och bolag.

LIA spelar en central roll för utbildningen

Utbildningen IT-projektledare på Yrkeshögskolan Campus Mölndal är 1,5 år lång, vilket motsvarar 320 YH-poäng. Utbildningen avslutas med en 16 veckor lång LIA-period där du som studerande får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.

Praktikperioden, LIA, spelar en central roll för en yrkeshögskoleutbildning. Det är en viktig inblick i vad arbetet faktiskt innebär, och dessutom en möjlighet att etablera kontakter med branschen. Det är ett led i att aktivt skapa nödvändiga nätverk och kontaktytor, menar Per och berättar att Atea alltid försöker tillhandahålla LIA-platser hos sig.

Våga ta ledarrollen

Per är engagerad i ledningsgruppen för utbildningen till IT-projektledare, och är därmed delaktig i besluten om utbildningens utveckling. Eftersom det är en yrkesutbildning är näringslivets närvaro och engagemang avgörande. Han försöker även komma till klasserna och berätta om Atea, och rollen som projektledare från sitt perspektiv.

Per menar att man som projektledare bör kunna se helhet framför detaljer. Det är helt avgörande att ha förmåga att kommunicera, och att det är viktigt att inse vem som måste få information när och i vilket format. Han tipsar även att man som projektledare ska vara just ledare, och förstå vad det innebär:

Våga ta ledarrollen! Det är en stor skillnad på att vara en koordinator och en projektledare, avslutar Per.

Läs mer om utbildningen

Som IT-projektledare arbetar du med att ta fram anpassade systemlösningar tillsammans med din kund och ditt team.

Låter det intressant? Läs mer om utbildningen IT-projektledare.
Publicerad: 2024-02-22 10.32
Senast uppdaterad: 2024-02-22 10.32
Dela sida: