Gymnasiala utbildningar

Vuxenutbildningar eller kurser på gymnasial nivå som du kan läsa på plats eller på distans.

En elev räcker upp handen i ett klassrum.

Gymnasiala kurser

Är du intresserad av att läsa en helt ny kurs? Eller vill du komplettera dina betyg?

En elev dukar ett bord på sin praktikplats.

Gymnasiala yrkesutbildningar

Utbildningar för dig som vill studera till ett yrke och läsa en utbildning där du får praktisk erfarenhet.

EN kvinna sitter vid ett bord med en laptop.

Frågor och svar

Är du osäker på vad gymnasial vuxenutbildning är? Denna sida svarar på dina vanligaste frågor.