Tillgänglighetsredogörelse för Mölndals stadsmuseums webbplats

Mölndals stad står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi hur museum.molndal.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglig­hets­­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss det via återkopplingsfunktionen Hjälpte den här sidan dig? som finns längst ner på de flesta av våra webbsidor (kommer inom kort) eller via länken Synpunkter som finns i sidfoten på alla sidor som tar dig tills sidan Synpunkter och felanmälan.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar din synpunkt kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Texter kan bli svåra att läsa vid förstoring.
  • Filmer saknar alternativa format.
  • Bildspelet är inte tillgängligt.
  • Det finns bilder som saknar beskrivning.
  • Färgen på texter kan vara svår att se.
  • Navigering utan mus är inte logisk
  • Allt innehåll är inte uppmärkt som sektioner.
  • Rubriker saknar rätt uppmärkning.
  • Länkar är inte alltid tydliga
  • HTML-koden innehåller valideringsfel

Oskäligt betungande anpassning

Mölndals stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Mölndals stad har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatserna. Flera problem är kopplade till våra plattformar, där har vi en dialog med våra leverantörer och kommer hävda oskäligt betungande anpassning under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av museum.molndal.se. Vi gör även själva löpande automatiska kontroller och i viss mån även manuella.

Senaste oberoende granskningen gjordes den 26 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 oktober 2020.

Dela på:

Senast uppdaterad