Utförare inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är äldreomsorg, funktionshinder och hälso- och sjukvård.

Nämnden vill stimulera till ökad kvalitet och kostnadseffektivitet genom alternativa driftformer. Det politiska målet är att öka valfriheten för mölndalsborna och att stimulera småföretagandet i staden.

Hemtjänst är upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Då kan brukarna välja både bland privata utförare och Mölndals stads verksamhet.

Äldreboende är en tjänst som kan vara upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling, LoU. Denna verksamhet drivs både av privata utförare och av Mölndals stad.  

Äldreboende kan också upphandlas enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Driva enskild verksamhet 

Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva enskild verksamhet inom socialtjänstens område eller för personer med funktionsnedsättning måste ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Ansökan måste göras innan verksamheten startar.

Relaterad information

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad