Utbildning och barnomsorg

 

 

 

Sjukfrånvaro, sjukanmälan

Frånvaro för förskolebarn meddelas till aktuell förskola eller pedagogisk omsorg.

Sjukfrånvaro för grundskolans elever meddelas i Skola 24 eller på telefon:

Nyheter om utbildning och barnomsorg

I Mölndals stad finns förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola.

Dela på:

Senast uppdaterad