Skolskjuts i grundskolan

På den här sidan hittar du information om regler för skolskjuts i grundskolan och hur du ansöker om skolskjuts.

Skolskjuts i grundskolan

Elever som går i grundskolan, är folkbokförda i Mölndal och som har långt mellan placeringsskolan och hemmet, kan ha rätt till skolskjuts. Om ditt barn valt en annan skola än placeringsskolan, den skola som gäller utifrån folkbokförings­adressen,  så får du i regel själv stå för kostnaderna för skolskjuts. Det gäller också om du och ditt barn flyttar, men barnet går kvar i tidigare skola.

Om ditt barn valt en fristående skola i en annan kommun finns ingen skyldighet för Mölndal att anordna skolskjuts.

Det är bara mellan skolan och hemmet som ditt barn kan få skolskjuts. Det innebär till och från skolans ordinarie undervisningstider.

Skolskjuts gäller inte till och från fritidshem.

För att ha rätt till skolskjuts måste ett eller flera kriterier uppfyllas, läs mer om detta under Skäl till skolskjuts.

Ansökan skolskjuts till grundskola

Du ska själv ansöka om skolskjuts för ditt barn inför varje nytt läsår. Det gäller också för elever som går i särskild undervisningsgrupp och anpassad grundskola.

Vill du vara säker på att ditt barn ska få skolskjuts till skolstarten i augusti ska du skicka in ansökan senast 20 maj.

Tänk på att du som ansökt via e-tjänsten alltid får ditt beslut via ett meddelande i e-tjänsten! Du får en mejlavisering varje gång du får ett nytt meddelande i e-tjänsten. Du kan också själv logga in och skriva i ärendet om det är något du vill fråga om.

Ansökan skolskjuts till modersmålsundervisning

Ditt barn kan i vissa fall ha rätt till Skolskjuts till modersmålsundervisning. Ansökan kan du göra först när du fått besked om vilken skola undervisningen ska vara på, samt vilken dag och tid som gäller för nästa läsår.

Skolskjuts till lovskola

Elever som har skolskjuts i vanliga fall har även rätt till det under lovskola. Detta gäller både till lovskola som varje högstadieskola kan anordna på höst-, sport- och påskloven under läsårets gång och till den centralt arrangerade lovskolan som staden anordnar i början av sommarlovet.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna om båda ligger inom Mölndal.

Om ena adressen ligger i en annan kommun görs bedömningen av rätt till skolskjuts enbart ifrån folkbokföringsadressen i Mölndal. Skolskjuts över kommungränsen och i annan kommun beviljas inte.

Färdmedel

Mölndals stad använder först och främst ordinarie kollektivtrafik för skolskjuts. Det innebär att eleven får ett busskort som gäller för resor med Västtrafik. Busskortet skickas till elevens folkbokföringsadress.

Skolskjuts med bil (taxi) används bara om kollektivtrafik inte kan användas.

Skolskjuts med bil utförs av Taxi Göteborg Ekonomisk Förening till och med juni 2024. Från skolstarten i augusti 2024 tar Cabonline över uppdraget som skolskjutsleverantör för Mölndals stad.

När skolskjuts med bil har beviljats är det viktigt att du som vårdnadshavare läser informationen du får om resorna och att du alltid avbokar resor som inte behövs!

För oss i Mölndal är det viktigt att ditt barn kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Vi arbetar ständigt med trafiksäkerheten vid våra skolor.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Alla barn och elever i Mölndal är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid. Om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan ska du kontakta försäkringsbolaget Protector försäkringar direkt, på telefon 08-410 637 00. Då kan ditt barn vid behov få åka taxi till och från skolan.

Förlorat eller defekt busskort

Om ditt barn förlorar sitt busskort kan du anmäla det via vår e-tjänst, så beställer vi ett nytt kort. En administrativ avgift på 200 kronor tas ut. Avgiften betalas med kontanter eller via Swish när det nya kortet hämtas ut. Om kortet slutar fungera kan du anmäla det via samma e-tjänst. Då kostar det inget att få ett nytt kort, men du måste lämna in det defekta kortet när du hämtar ut det nya.

Det är alltid du som vårdnadshavare som ansvarar för att ditt barn som åker buss har giltig biljett!

Till alla elever som har busskort: Tänk på att alltid ha ditt busskort med dig! Du måste visa det för biljettläsaren framme hos föraren varje gång du reser. Välkommen ombord i framdörren!

Fritidskort

Ungdomar som är folkbokförda i Mölndal och går i åk 7-9 har möjlighet att få gratis Fritidskort.

Om du har frågor om skolskjuts i gymnasiet kan du mejla direkt till utbildning@molndal.se.

Kontakt

Ann Franzén
Skolskjutshandläggare
Grundskola
Skolförvaltningen
skolskjuts.grundskola@molndal.se

 

 

 

 

 

Text

Dela på:

Senast uppdaterad