Ingen gemensam ÅVC mellan Mölndal och Kungsbacka

Ingen lämplig plats har hittats för en gemensam återvinningscentral mellan Mölndal och Kungsbacka. Mölndals stad arbetar vidare med sitt egna behov i de södra kommundelarna.

I oktober 2022 ingicks en avsiktsförklaring mellan tekniska nämnden i Mölndals stad och nämnden för teknik i Kungsbacka kommun om att göra en lokaliseringsutredning för en gemensam återvinningscentral.

Lokaliseringsutredningen är klar och i den ges förslag på 17 potentiella lokaliseringar kring E6/Kungsbackaleden, Lindomevägen, Väg 158 eller något av de större trafikmoten.

Bedömningen, som skett i samförstånd med tjänstepersoner från Kungsbacka, är att inget av de förslag på områden som presenterats är lämpligt för en gemensam anläggning. Därför säger Mölndals stad upp avsiktsförklaringen enligt beslut i tekniska nämnden.

Fortsatt arbete med ny ÅVC i Lindome

En ny utredning för Mölndals stads eget behov av återvinningscentraler i kommunen ska genomföras.

Lindome ÅVC fyller idag sitt syfte men behöver utvecklas för att uppnå målen i avfallsplanen. Lindome ÅVC är idag trång och har vissa problem med säkerhet och arbetsmiljö. Till hösten 2024 ska tekniska förvaltningen presentera ett nytt förslag kring återvinningscentral i Kållered/Lindome för tekniska nämnden.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad