Cirkulation Östra Lindomevägen - Streteredsvägen

För bättre trafiksäkerhet och framkomlighet bygger Mölndals stad en cirkulationsplats i korsningen Östra Lindomevägen och Streteredsvägen.

Mölndals stad arbetar för god trafiksäkerhet för alla olika trafikanter. En del i arbetet är att tillgänglighetsanpassa busshållplatser för att kollektivtrafiken ska fungera för fler och även att förbättra framkomlighet och säkerhet i korsningar i trafiksystemet. Ju fler som går, cyklar och åker kollektivt desto bättre plats finns det för de som måste ta bilen.

Det här gör vi

Vi bygger om Korsningen Östra Lindomevägen – Streteredsvägen till en cirkulationsplats. Detta för att förbättra trafiksäkerheten för alla och öka framkomligheten, främst för de som kör ut från Streteredsvägen. Hultavägens dragning ändras och kommer att anslutas direkt till cirkulationen.

Samtidigt bygger vi om hållplatsen Risås backe och gör den tillgänglighetsanpassad. Det innebär att den blir upphöjd och får så kallade ledstråk för synskadade.

Så blir du påverkad

Under byggtiden kommer det att vara kraftigt begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet. Ett körfält är alltid öppet och trafiken reglerar vi genom trafikljus eller flaggvakter när det behövs. Hur vägen påverkas kan komma att förändras under arbetets gång.

Räkna med längre restid och köer. Om du kan välj att resa utanför rusningstid. Ju fler som reser kollektivt, med cykel och är flexibla i sina resor, desto bättre plats finns det för de som måste resa med bil i rusningstid.

Följ trafikläget i trafiken.nu och i Sveriges radios trafikinformation.

Arbetstid

November 2023 – våren 2024.

 

Vi hoppas ni har överseende med de störningar som kan uppstå under tiden som vi gör trafikmiljön säkrare. Schaktsam AB är Mölndals stads entreprenör för arbetet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad