Digitaliserings- och it-avdelningen

Digitaliserings- och it-avdelningen förvaltar, utvecklar och sköter driften av it- och telefonihanteringen i Mölndals stad. Vår uppgift är även att stödja kommunledningen och förvaltningarna i strategiska och övergripande it- och telefonifrågor.

Genom bred kompetens och stort kunnande inom it-området erbjuder avdelningen kvalificerade it-tjänster som bidrar till att utveckla stadens verksamheter.

Avdelningen utför sitt uppdrag med minst de kvalitetsnivåer som gäller för externa aktörer, till en kostnad som ligger under marknadens nivåer.

Enheter under digitaliserings- och it-avdelningen

  • Utveckling och förvaltning
  • Drift och support

Kontakt

IT-avdelningen
Södra Ågatan 4B
431 82 Mölndal
031-315 25 00 digital support
helpdesk@molndal.se

Annika Samuelsson
Digitaliserings- och it-chef
Digitaliserings- och it-avdelningen
annika.samuelsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad