Säkerhet- och beredskapsenheten

Säkerhets- och beredskapsenheten ansvarar för att styra, samordna och stödja stadens arbete med krisberedskap, civilt försvar, informationssäkerhet och flera andra säkerhetsfrågor.

Enheten ansvarar även för att utveckla stadens centrala krisledningsorganisation och för att säkerställa att staden har en tjänsteman i beredskap som är nåbar dygnet runt för att kunna vidta initiala åtgärder vid samhällsstörningar, tex att aktivera krisledningsorganisationen.

Kontakt

Säkerhets- och beredskapsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Charlotta Källerfelt
Säkerhets- och beredskapschef
Stadsledningsförvaltningen
031-315 12 17
charlotta.kallerfelt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad